Mobire Eesti AS teenuste hinnakiri

Lepingu muudatused

Lepingu pikendamine perioodi lõpustasuta
Lepingu muudatus (maksetähtaja, -perioodi / läbisõidu muutmine, rentniku vahetus, lisavarustuse lisamine, kindlustustingimuste muudatus jne) 150.00

Ühekordselt osutatavad teenused

Rehvide hooajaline vahetus ja ladustamine (kuni 18" rattad)75.00
Rehvide hooajaline ladustamine (4 tk)30.00
Rehvide vahetus 4tk (kuni 18" rattad)45.00
Täissünteetiline mootoriõli (1 liiter)25.00
Sõiduki toomise ja viimise teenus Tallinn/Tartu/Pärnu50.00 
Sõiduki visuaalne kontroll lepingu perioodi jooksul30.00
Maanteeameti registri toimingud rendileandja esindaja poolt (lisandub riigilõiv ja muud toiminguga seotud kulud)40.00
Asendusautovastavalt lühirendi hinnakirjale

Muu

Lihtkirjalike volituste väljastamine tasuta
Notariaalne volikiri (lisandub riigilõiv ja notarikulu)15.00
Kütusekaardi asendaminetasuta
Arve administreerimise tasu (teenuse/ kauba arve esitatud Mobire Eesti AS nimel ning tingimustel)15.00
Parkimiskorra või muudest rikkumistest tulenevate trahvisummade administreerimistasu (kui nõude esitab kohtutäitur ja Mobire Eesti AS tasub)15.00
 Lepingu rikkumisel sõiduki võtmine rendileandja valdusesse
300.00


Lisainfo

  • Teenustasud on toodud eurodes ning ei sisalda käibemaksu!
  • Teenuste / kaupade hind, mida ei ole kirjeldatud hinnakirjas, määratakse kokkuleppel.
  • Hinnakiri kehtib alates 22.04.2020


Aegade broneerimine ja lisainfo telefonil 17 010